Aktiviteter:

Dagens aktiviteter er både planlagte emner, som vi arbejder med igennem længere tid samt aktiviteter af spontan karakter.

Vi arbejder med aktiviteter der relaterer til læreplans områderne:

Sprog
 • Vi synger med børnene.
 • Vi læser højt for børnene - gerne billedbøger, hvor der er mulighed for at understøtte den sproglige forståelse. 
 • De største børn øver bogstaver i opgavehæfter. 

Krop og bevægelse
 • Vi laver rytmik med børnene 
 • Vi er dagligt ude hvor børnene cykler, gynger, løber mm.
 • Vi laver løbehold, hvor børnene på skift løber, leger og øver trafiksikkerhed i små grupper.

Personlige kompetencer:
 • Børnene oplever at blive anerkendt for deres personlighed.
 • Børnene oplever positiv indstilling til deres person.
 • Børnene udvikler kompetencer igennem alle oplevelser fra hverdagen.

Sociale kompetencer:
 • Børnene respekterer sig selv og andre børns personlighed. 
 • Børnene udvikler deres personlighed via leg. 
 • Børnene får udfordringer, der udvikler deres personlighed. 

Natur og natur fænomener:
 • Vi undersøger legepladsen, både træer, blade, insekter og dyrelyde 
 • Vi taler om solen, regnen, tågen og andre vejr-typer. 

Kulturelle udtryks former:
 • Vi beskæftiger os med traditioner, jul, påske, mad. 
 • Vi lærer om andre kulturer.