Pr. 18. september 2023 blev der valgt en ny bestyrelse på Aktivitetscentret.
Referatet fra generalforsamlingen ligger her på siden men og fotos af den nye bestyrelse, kommer her på hjemmesiden hurtigst muligt.

Brugerbestyrelsens formål:
Brugerbestyrelsen vælges blandt brugerne af Aktivitetscenter Sophielund, som repræsentanter for brugerne,
og varetager deres interesser, i tæt samarbejde med centerlederen jf. § 5.
Brugerbestyrelsen har til formål at understøtte udvikling, og gennemførelse af relevante
aktiviteter, og arrangementer for brugerne. Brugerbestyrelsen nedsætter relevante
udvalg.

Brugerbestyrelsens medlemmer er valgt på generalforsamling i september 2021 og 2022:
På aktivitetscentret har alle brugere ret til at lade sig opstille og indvælge, i den brugervalgte bestyrelse.
Dette valg foregår hvert år på Aktivitetscentrets generalforsamling, som afholdes i perioden medio september til medio oktober.

Konstituering af bestyrelsen:
Jf. gældende vedtægter skal bestyrelsen konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde. Dog har
det ofte været praksis, at konstitueringen kunne foregå umiddelbart efter den afholdte generalforsamling.
På sidste bestyrelsesmøde blev man enige om, at såfremt der var flertal i bestyrelsen, så ville man
foretage konstitueringen umiddelbart efter generalforsamlingen.


Formand: Jens-Frederik Jensen
Næstformand: Hanne Wendt
Bestyrelsesmedlem: Keld Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Niels Matthiesen
Bestyrelsesmedlem: Dorthe Samuelsen

Suppleant: Dorrit Krogh
Suppleant: Dorthe Johansen

Jens

Formand
Jens Frederik Jensen

 

Næstformand Hanne Wendt

Næstformand
Hanne Wendt

Keld

Bestyrelsesmedlem
Keld Jørgensen

Niels

Bestyrelsesmedlem
Niels Matthiesen

Dorthe

Bestyrelsesmedlem
Dorthe Samuelsen

Dorrit

Suppleant
Dorrit Krogh

Dorthe

Suppleant
Dorthe Johanesen

ACS HK Logo Blue Til Signatur
Susanne

Susanne Andreasen
Personalerepræsentant

Niels Esbech

Niels Esbech
Personalerepræsentant