Aktivitetscentret hører under Hørsholm Kommune og er organisatorisk placeret i Center

for Sundhed og Omsorg. Centerlederen varetager den daglige ledelse og drift af centret.

Aktivitetscentret er oprettet som et åbent brugerstyret center, der i videst muligt

omfang inddrager brugerne aktivt i hverdagen. En stor del af aktiviteterne varetages af

frivillige. Borgere, der efterspørger en aktivitet, som ikke allerede findes, har mulighed

for selv at etablere aktiviteten med støtte fra brugerbestyrelsen og centerlederen.

Brugerne af centret vælger en brugerbestyrelse, som beskrevet i § 5.

 

Vi har altid brug for frivillige, så hvis det er noget for dig, så kontakt os for at høre nærmere. Du skal yde

noget, men vi garanterer at du får meget igen. Du kan være med til at øge livsglæden for andre, og for dig

selv.