FOREDRAG Fakta og fordomme
om demens
Onsdag d. 24/4 kl. 14.00-15.30
V/Demenskoordinator Helle
Nielsen & Læge Inge Højvig

DEMENS
Når et menneske får konstateret en
demenssygdom, vil det daglige liv blive påvirket
på mange måder. Sygdommen kan være svær at
håndtere for både personer med demens og de
pårørende.
Der er stor sandsynlighed for, at der bliver
behov for hjælp af fagpersoner.
Demens er de pårørendes sygdom men jo også
den syges sygdom.
Vi vil fortælle om demenssygdommene og om
det at være pårørende. Vi vil også fortælle jer
om de hjælpemuligheder der findes, og det
samarbejde der er mellem hukommelsesklinik,
praktiserende læge og kommune.

GRATIS FOREDRAG på aktivitetscenter Sophielund
Tilmelding nødvendigt - klik her for at tilmelde: https://ezme.io/c/XXM/uOcg
Aktivitetscenter Sophielund
Sophielund 25
2970 Hørsholm
Tlf. 48 49 43 20
www.sophielund.horsholm.dk