De beskrevne aktiviteter er nogen vi som Aktivitetscenter Sophielund udbyder, med stor hjælp fra mange dygtige og engagerede frivillige. Der er ikke en underviser på de forskellige hold, man er fælles om aktiviteten, og det forventes at man deltager aktivt og positivt.

Finder du én eller flere aktiviteter interessante, eller kan du byde ind med noget nyt, så kontakt os på kontoret på 4849 4320, eller send en mail (se nederes på siden)