Særlige tilbud på Sophielund

Vi vil gerne kunne tilbyde noget til alle dem der ønsker at komme her, derfor prøver vi at være alsidige i de tilbud vi giver.
Det vil i alle tilfælde være nødvendigt med en snak om og vurdering af dine behov og muligheder for at benytte de enkelte tilbud. Få en snak med personalet i huset. Der er ligeledes aktiviteter der kræver visitation.