Særlige tilbud på Sophielund

Vi tilbyder aktiviteter af forskellig art, der henvender sig til borgere der ikke har mulighed for at benytte de tilbud huset ellers byder på.
Det vil i alle tilfælde være nødvendigt med en snak om og vurdering af dine behov og muligheder for at benytte de enkelte tilbud. Få en snak med personalet i huset. Der er ligeledes aktiviteter der kræver visitation.