Aktivitetscentret Sophielund er et kommunalt tilbud til alle pensionister og efterlønnere, der er bosiddende i Hørsholm Kommune.

Aktivitetscentret er oprettet som et åbent brugerstyret center, der i videst muligt omfang inddrager brugerne aktivt i hverdagen, hvad enten der er tale om de praktiske gøremål, eller de mere overordnede beslutninger omkring aktivitetscentrets økonomi og drift.

Huset drives i tæt samarbejde mellem frivillige og ansat personale.

Over 80 frivillige udøver et stort stykke arbejde i mange forskellige opgaver.

Vi har altid brug for frivillige, så hvis det er noget for dig, så kontakt os for at høre nærmere. Du skal yde noget, men vi garanterer at du får meget igen. Du kan være med til at øge livsglæden for andre, og for dig selv.