Referat fra bestyrelsesmøde d. 26.04.022

 

Sted.:            Aktivitetscentret Sophielund

Dato:             tirsdag d.26.04.22

Deltagere:  Hanne Wendt, Keld Jørgensen, Knud Overgaard Hansen, Jens Frederik Jensen, Svend Humble, Niels Matthiesen, Lisbeth Storgaard, Flemming Kristensen, Susanne Andreasen. Dorte Dahl.

Afbud: Finn Rolf Jacobsen.

 

 1. Godkendelse af vedtægter.

Dorthe Dahl indledet med en kort information om processen omkring ændringerne af Sophielunds vedtægter, sammen med kommunens jurist og udvalget som bestyrelsen havde valgt. En enstemmig  Bestyrelsen underskriver de nye vedtægter og anbefaler generalforsamling

At stemme for 05.09.22.Centerleder stillingen bliver genopslået da der ikke var kvalificeret ansøger.

 

 1. Godkendelse af referat fra 21.03.22

Godkendt

 

 1. Nyt fra formanden: intet
 2. Nyt fra Lisbeth

Beløb på 232.700kr.overføres til husets egen remme. Tanken er at pengene skal anvendes til fornyelse af ny disk i cafeen, gardiner i grupperum 1.2.3 samt køb eller leasing af ny kaffeautomat i cafeen. Hørsholm bibliotek har en rigtig god maskine, som man kan se på når det skal drøftes hvilke en maskine vi skal erhverve os.

Der bliver udarbejdet et regnskab som bestyrelsen kan arbejde med.

 Møderne/besøg i sidste uge med Morten Slotved, Anette Wiencken samt politikeren i social og sundhedsudvalget var frugtbar.

Otis udskifter elevatoren fra 9. maj og 3-4 uger frem.

Lisbeth kontakter Bente Hvedehave frisør, om hvordan det går med at få solgt sin butik og om hun stadig er interesseret i at være frisør på Sophielund.

 

 1. Nyt fra personalet: intet nyt
 2. Seniorrådet arbejder inden for mange felter: Friplejehjem i kommunen på den gamle klædefabriks grund. Der er ingen venteliste til plejehjemsplads i kommunen i øjeblikket.

8 lejligheder på Selmersvej skal anvendes til flygtninge.

Alle seniorråd i Danmark skal til kongres i Nyborg i maj.

 1. Nyt fra udvalgene.

Fest og arrangementsudvalget er i gang med at planlægge fredag d.3. juni hvor vi får besøg af Anette Wiencken, Thomas Bjørn Ibsen støtteforeningen for hospice. samt Sophiekoret. Hanne Wendt oplyser at vi fremover i starten af året skal huske at søge om paragraf 18 midler. (til arrangementer) 2.5.22 første skovtursmøde.

 

 

 1. Bestyrelsens aktuelle opgaver er:

Markedsføring, præsentation for nye pensionister samt økonomi.

 

 1. Rundvisning bliver næste gang 16.5.22

 

 1. Evt: Intet

 

 1. Næste møde mandag d.16. 5. 22 kl.13.30-15.30