Følgende datoer i 2023 afholdes der bestyrelsesmøder :

Mandag d. 16. januar

Mandag d. 20. februar

Mandag d. 20. marts

Mandag d. 17. april

Mandag d. 15. maj

Mandag d. 19. juni

Der afholdes ikke bestyrelsesmøde i juli måned

Mandag d. 21. august

Mandag d. 18. september

Mandag d. 16. oktober

Mandag d. 20. november

Mandag d. 18. december