Følgende datoer i 2022 afholdes der bestyrelsesmøder :

Mandag d. 15. august

Mandag d. 12. september

Mandag d. 10. oktober

Mandag d. 14. november

Mandag d. 12. december