Brugerbestyrelsens formål :

Brugerbestyrelsen vælges blandt brugerne af Aktivitetscenter Sophielund, som repræsentanter for brugerne,

og varetager deres interesser, i tæt samarbejde med centerlederen jf. § 5.

Brugerbestyrelsen har til formål at understøtte udvikling, og gennemførelse af relevante

aktiviteter, og arrangementer for brugerne. Brugerbestyrelsen nedsætter relevante

udvalg.

 

Brugerbestyrelsens medlemmer er valgt på generalforsamling i september 2021 og 2022:

På aktivitetscentret har alle brugere ret til at lade sig opstille og indvælge, i den brugervalgte bestyrelse.

Dette valg foregår hvert år på Aktivitetscentrets generalforsamling, i den første uge i september måned.

 

Konstituering af bestyrelsen :

Jf. gældende vedtægter skal bestyrelsen konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde. Dog har

det ofte været praksis, at konstitueringen kunne foregå umiddelbart efter den afholdte generalforsamling.

På sidste bestyrelsesmøde blev man enige om, at såfremt der var flertal i bestyrelsen, så ville man

foretage konstitueringen umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Da Svend Humle valgte at trække sig fra bestyrelsen - vælger bestyrelsen at konstituere sig som nedenstående:

Formand: Jens-Frederik Jensen

Næstformand: Hanne Wendt

Bestyrelsesmedlem: Keld Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Niels Matthiesen

Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristensen

Suppleant: Knud Overgaard Hansen

Suppleant: vakant

Jens Frederik

Formand
Jens Frederik Jensen

 

Næstformand Hanne Wendt

Næstformand
Hanne Wendt 

Niels Esbech

Centerleder
Niels Esbech

Flemming

Flemming Kristensen

Niels Matthiesen

Niels Matthiesen

Knud (1)

Knud Overgaard Hansen

Suppleant

Susanne

Susanne Andreasen

Personalerepræsentant

Keld (1)

Keld Jørgensen

Suppleant : Vakant