Aktivitetscentret Sophielund er oprettet som et brugerstyret center, hvor centerlederen har ansvaret for den daglige drift i samarbejde med såvel frivillige seniorer som det faste personale. Den overordnede drift varetages af den brugervalgte bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling der afholdes en af dagene i den første uge i september måned.

Brugerbestyrelsens medlemmer er valgt på generalforsamling i september 2019:
På aktivitetscentret har alle brugere ret til at lade sig opstille og indvælge i den brugervalgte bestyrelse. Dette valg foregår hvert år på Aktivitetscentrets generalforsamling i den første uge i september måned.

 

Annie

Annie Rytter

Formand

Keld (1)

Keld Jørgensen

Maj Britt

Maj-Britt Gram

Næstformand

Flemming

Flemming Kristensen

Finn Kopi

Finn Rolf Jacobsen

Knud (1)

Knud Overgaard Hansen

Birgit Kopi

Birgit Jensen

Susanne

Susanne Andreasen

Jens Frederik Kopi

Jens Frederik Jensen