Aktivitetscentret Sophielund er oprettet som et brugerstyret center, hvor centerlederen har ansvaret for den daglige drift i samarbejde med såvel frivillige seniorer som det faste personale. Den overordnede drift varetages af den brugervalgte bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling der afholdes en af dagene i den første uge i september måned.

Brugerbestyrelsens medlemmer er valgt på generalforsamling i september 2019:
På aktivitetscentret har alle brugere ret til at lade sig opstille og indvælge i den brugervalgte bestyrelse. Dette valg foregår hvert år på Aktivitetscentrets generalforsamling i den første uge i september måned.

 

Annie

Annie Rytter

Formand

Maj Britt

Maj-Britt Gram

Næstformand

Lisbeth

Lisbeth Storgaard Petersen

Centerleder

Flemming

Flemming Kristensen

Finn

Finn Rolf Jacobsen

Knud (1)

Knud Overgaard Hansen

Susanne

Susanne Andreasen

Jens Frederik

Jens Frederik Jensen

Keld (1)

Keld Jørgensen