Torsdag 18.00 - 22.30

Vi - madklub 2 - på Sophielund (for mænd) har eksisteret i mange år og fungerer stadig godt under de fra starten vedtagne konditioner.
I øjeblikket er vi seks medlemmer, hvilket er lige lidt nok, derfor vil vi gerne have tre nye medlemmer, idet ni personer er det optimale.
Vi arbejder på den måde, at der hver gang vælges en chefkok til gangen efter. Chefkokken bestemmer, hvad vi skal have at spise, han laver op-skrifter og køber ind samt om nødvendigt fordeler opgaver.
Efter middagen og opvasken, fordeles udgifterne til middagen ligeligt mellem de deltagende .
Madklub 2 har sine aftener torsdage i ulige uger fra kl. 18.00 til kl. ca. 22.30.


Yderligere informationer fås ved at kontakte Poul på tlf. 4085 2251.