Frivillige

Du kan her læse om hvad du kan tilbyde os som frivillig og hvad vi kan tilbyde dig.

At være frivillig, betyder at du er en person med et personligt overskud, som du ønsker at dele med andre. Oftest bliver glæden gensidig, så det du deler ud af med godt humør og opmuntringer - kommer tilbage til dig igen.

Ved frivilligt arbejde forstås den indsats, der:

  • er frivillig, og opgaven er ulønnet
  • udføres overfor personer der ikke er familie, slægt eller venner, og er til gavn for andre end èn selv og ens familie
  • skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller anden form for organisering

Som frivillig medarbejder supplerer du personalet med at give brugerne en indholdsrig hverdag, og de opgaver der udføres er nødvendige og relevante for at støtte borgerne, og for at få centret til at fungere.

Som frivillig har du ret til fortæring i rimeligt omfang, afhængig af opgavens omfang. 

Du inviteres til den årlige udflugt for frivillige, der betragtes som din ”løn” for din indsats.
Arrangementet planlægges i et samarbejde mellem repræsentanter fra brugerbestyrelsen og personalegruppen.
Der er sædvanligvis afgang fra centret kl. 14 og med hjemkomst ved midnat. Dagen byder ofte på et kulturelt indslag i eftermiddagstimerne efterfulgt af en hyggelig middag.

Som frivillig er du dækket af Hørsholm kommunes ansvars- og arbejdsskade forsikring, hvis du i forbindelse med udførelsen af opgaven kommer ud for en skade eller er ansvarlig for at andre kommer til skade, forudsat at skaden er omfattet af forsikringsbetingelserne. Aftalen er gældende når du har udfyldt og underskrevet aftalen om frivilligt arbejde.

Alder, svigtende helbred eller andet, kan gøre at du som frivillig medarbejder ikke længere kan yde den hjælp og omsorg som du gerne vil.
Hvis dette er tilfældet må du tage en snak med det personale der har ansvaret for dit område, eller centerlederen. Måske kan der findes en anden opgave til dig.

Når du stiller dig til rådighed som frivillig, er der en prøveperiode, som gælder begge veje.

Det forventes at du er loyal overfor centrets formål, og accepterer de andre brugeres opgaver og adfærd.

Skulle der opstå problemer, henvender du dig til centerlederen, eller brugerbestyrelsen.

Her kan du få et overblik over hvilke frivillige jobs du har mulighed for at være en del af - klik på den ønskede gruppe:

Café vagt

Kantine

Holdleder