Bestyrelse

Aktivitetscentret Sophielund er oprettet som et brugerstyret center, hvor centerlederen har ansvaret for den daglige drift i samarbejde med såvel frivillige seniorer som det faste personale. Den overordnede drift varetages af den brugervalgte bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling der afholdes en af dagene i den første uge i september måned.

Brugerbetyrelsens medlemmer er valgt på generalforsamling i september 2019:

På aktivitetscentret har alle brugere ret til at lade sig opstille og

indvælge i den brugervalgte bestyrelse. Dette valg foregår hvert år på Aktivitetscentrets generalforsamling i den første 

uge i september måned.


 

Jens Frederiksen
 Formand
 Annie Rytter 
 Næstformand
 
 Maj-Britt Gram
 
   Keld Jørgensen

Flemming Kristensen
  Knud Overgaard Hansen

Jens Frederik Jensen

 
 Finn Rolf Jacobsen
 
 Birgit Jensen
 Centerleder
 
   Susanne Andreasen
 Personalerepræsentant