Hvem er vi

Velkommen til Aktivitetscentret Sophielunds hjemmeside.

Aktivitetscentret Sophielund er et åbent center for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Hørsholm kommune.
Nødvendigheden af at holde sig aktiv bliver ikke mindre med årene - tværtimod. Aktivitetscentrets forskellige tilbud er nogle af de mange muligheder, der tilbydes seniorer og pensionister (unge som ældre) i Hørsholm Kommune.

Centret drives i det daglige ved hjælp af et stort antal frivillige samt ansat personale. En kombination der stiller krav til såvel frivillige som personale til fælles gavn og glæde ikke mindst for brugerne af centret.

Vi håber, at du må finde god nytte af vores hjemmeside, der indeholder de mest nødvendige oplysninger omkring de ting, der foregår på centret.

Vores hjemmeside er under stadig udvikling, så hvis du efter at have været på hjemmesiden har nogle uafklarede spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os telefonisk eller aflægge os et besøg.

Med venlig hilsen

Brugerbestyrelse og personale